Privatlivspolitik & Cookies

Ejeroplysninger:
Fora
Gammel Kongevej 39G, 1.
1610 København V
Telefon: 33 93 00 96
Email: info@fora.dk
CVR nr. 45 78 86 28


Brug af personoplysninger:
Vores persondatapolitik er er en forklaring på, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til. Dette er vigtige oplysninger, så vi håber, at du vil tage dig tid til at læse dem. Dataansvarlig er Midtfyns Husflid.

Hvilke informationer indsamler vi:
Når du tilmelder dig et hold hos Midtfyns Husflid vil du blive bedt om at opgive forskellige personoplysninger. Det kan være kontaktoplysninger som: Navn, adresse, telefonnummer, mail, fødselsdato og i visse tilfælde CPR-nummer. Folkeoplysningsloven kræver, at du altid skal oplyse dit fulde CPR-nummer, hvis du tilmelder dig kurser uden for din hjemkommune.

Vi registrer også oprettelsesdato, betalingshistorik og betalingsmåde.

Ved deltagelse i vores arrangementer kan der blive taget billeder og videoer til brug for sociale medier og andet reklame og markedsføringsmateriale for vores aktiviteter. Du  kan altid bede om ikke at blive fotograferet eller optaget.

Formål:
Vi behandler dine oplysninger for at kunne administrere din tilmelding, så du kan deltage i vores aktiviteter, og for at kunne komme i kontakt med dig hvis der er ændringer i de tilmeldte hold eller aflysninger.

Tidsfrister for sletning/opbevaring:
Behandling af personoplysninger er underlagt Persondataloven. Vi stræber efter at slette (eller anonymisere) personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Dog opbevarer vi dem altid i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven.

Dine rettigheder efter persondataforordningen:
I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder:

· Retten til at modtage oplysning om, hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).
· Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
· Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
· Retten til at få dine personoplysninger slettet.
· Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
· Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering.
· Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige.

Du kan til hver en tid få oplyst, hvilke oplysninger Midtfyns Husflid har registreret om dig ved at kontakte os. Skulle du ønske at få slettet eller ændret visse oplysninger, så kontakt os på mail her eller på telefon 5230 2230. 
Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger, der findes som sikkerhedskopier).

Vi bestræber os på at vedligeholde vores egne systemer på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse. Når vi sletter dine personoplysninger fra vores systemer, er det derfor muligt, at vi ikke altid kan slette tilhørende kopier fra vores arkiv-servere med det samme, og det er ikke sikkert, at oplysningerne fjernes fra vores sikkerhedskopisystemer.

Du har til hver en tid retten til at klage til Datatilsynet på deres hjemmeside.

Oplysninger, som vi videregiver:
Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for foreningen. Undtagelsen er i disse tilfælde:

· Hvis du giver samtykke

Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for foreningen, hvis vi har dit samtykke. Vi kræver aktivt tilvalg af videregivelse af alle personoplysninger, dvs at samtykke ikke kan gives generelt, men indhentes hver gang, der er behov .

· Til ekstern databehandling

Vi videregiver personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere, landsorganisation eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os, når vi er nødt til det. Vores databehandlere skal basere deres indsamling på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende regler vedr. fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis vores databehandleraftale.

Vi kan videregive dine oplysninger til kommunen, efter henvendelse fra denne, af følgende grunde:

· At beregne og refundere tilskud til aftenskolen.
· At anmode andre kommuner om mellemkommunal refusion for deltagere bosiddende uden for foreningens hjemkommune.
· At indhente handicaperklæringer til stikprøvekontrol.
· At indhente deltagerlister til stikprøvekontrol.
· Af juridiske årsager

Vi videregiver personlige oplysninger til kommunen, virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for foreningen, hvis vi i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at:

· Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.
· Håndhæve gældende servicevilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser.
· Registrere, forhindre eller på anden måde beskytte mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer.
· Holde foreningen fri fra skade, vores deltagere eller offentlighedens rettigheder, ejendom eller sikkerhed, sådan som det kræves eller tillades i henhold til lovgivningen.

Vi kan dele oplysninger, der ikke identificerer personer, med offentligheden og vores partnere. Vi kan f.eks. dele oplysninger med offentligheden for at vise generelle tendenser om, hvordan udvikling i deltagere er.

Folkeoplysningslovens § 43, stk. 5:
Stk. 5. En forening, som modtager tilskud efter kapitel 4, bortset fra § 8, stk. 3, skal oplyse navn og adresse samt fødselsdato og år til kommunalbestyrelsen på de deltagere, der indgår i tilskudsberegningen. En forening skal desuden for deltagere, der har hjemsted i anden kommune, og som deltager i undervisning, studiekredse og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer, oplyse personnummer, når deltagerne indgår i tilskudsberegningen. Foreningen skal gøre deltagerne opmærksom på, at personnummeret vil blive videregivet til kommunalbestyrelsen.

Informationssikkerhed:
Vi arbejder hårdt for at beskytte vores forening  mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi lagrer.

Vi har indført følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt i vores forening :

· Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
· Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
· Anvendelse af branchetypiske it-systemer til behandlingsaktiviteterne.
· Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt.
· Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på foreningens vegne.
· Tavshedserklæringer med personale, der har behov for at behandle personoplysninger.
· Vejledning i sikker behandling af personoplysninger og informationsaktiver for personale med adgang til vores systemer.
· Gennemførelse af ovenstående risikovurdering og dokumentation af alle systemer, der behandler personoplysninger for at sikre et oplyst grundlag for sikkerhedsniveauet for persondatabehandlingen i foreningen .

Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder:
Vi gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitik. Vi overholder også adskillige selvregulerende sikkerhedspolitikker. Når vi modtager formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen. Vi samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med vores brugere.

Ændringer:
Vores privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives på denne side, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil vi gøre opmærksom på dem på en mere iøjnefaldende måde (for visse tjenester oplyser vi bl.a. om ændringer via e-mail).

 

 


Hvad er cookies?
En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer el. tilsvarende for at kunne genkende den. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus. 

Sådan sletter eller blokerer du for cookies
http://minecookies.org/cookiehandtering 

Formål med cookies på vores website
Teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine indstillinger. 
Trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores site. 

Google Analytics
Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet.
Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Sidst opdateret 09-03-2020Midtfyns Husflid
Rynkebyvej 28
5750 Ringe

Telefon: 5230 2230 / 3026 8115

Mail: info@midtfyns.husflid.dk


Medlem af Fora