Det med småt...

Du gør dig selv og os en tjeneste ved at tilmelde dig hurtigt og inden tilmeldingsfristen.
Derved undgår vi at aflyse hold, som kunne have været oprettet. Tilmeldingsfristen vil normalt være 14 dage før kursets start.
Tilmeldinger skal enten ske her via hjemmesiden eller hvis du har brug for hjælp ved telefon: 5230 2230 / 3026 8115
Bemærk venligst at du ikke er tilmeldt før du har betalt!

Fortrydelsesret
Køb af kurser her på hjemmesiden er ikke omfattet af fortrydelsesretten (jf. forbrugeraftalelovens § 18 stk. 2). Tilmelding er bindende, men hvis du fortryder, kan du afmelde dig. Se punktet Afmelding.

Afmelding
Såfremt du fortryder dit køb af kursus kan du indtil 10 dage før kursusstart få dine penge tilbage, dog minus administrationsgebyr på 25,- kr. Henvender du dig senere end 10 dage før, vil du normalt ikke kunne få dine penge refunderet, og tilmeldingen er bindende.
Afmelding er gældende, når du modtager en afmeldingsmail. Ved senere afmelding/udeblivelse fra kurset betales fuldt kursusgebyr.

Forbehold
Vi tager forbehold for lærerskift, holdaflysninger, udsættelser og ændring af kursussted.

Aflysning
Det kan ske, vi må aflyse et kursus, fx på grund af sygdom hos underviseren eller for få tilmeldinger. Du vil altid modtage besked om dette via mail, telefon, opslag på skolen eller Facebook. Ved et helt kursus' aflysning refunderes hele beløbet. En evt. aflyst kursusgang afvikles efterfølgende, som regel som en ekstra kursusgang i slutningen af forløbet. 

Klagemuligheder
Hvis du er utilfreds med eller vil klage over et kursus købt hos os, bedes du henvende dig pr. mail til midtfyns@husflid.dk 
Hvis ikke dette er tilfredsstillende har du mulighed for at indgive en klage til Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Du kan benytte dette link: https://minsag.forbrug.dk/fkvweb/checkcomplaintstart.aspx
Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klagen indgives her Online Dispute Resolution
Ved indgivelse af en klage skal du oplyse foreningens e-mail midtfyns@husflid.dk

KONTAKT


Midtfyns Husflid
Rynkebyvej 28
5750 Ringe

Telefon: 5230 2230 / 3026 8115

Mail: info@midtfyns.husflid.dk


Medlem af Fora