Foreningens historie

Midtfyns Husflid driver aftenskolen af samme navn, samt udlejer vores egne lokaler til forskellige private og andre foreninger.

Husfliden har i mange år haft et godt tag i lokalbefolkningen på Midtfyn, alene i Ringe Kommune har der været 3 husflidsforeninger, fordi mange aktive husflidsinteresserede har gjort et stort frivilligt arbejde.

Ringe Husflidsforening eksisterede allerede, da man i landsbyen Rynkeby, der ligger i udkanten af Ringe i 1936 følte behov for at oprette Rynkeby Husflidsforening.

Det var en lokal folkeskole- og sløjdlærer, Aksel Erenbjerg, der savnede et sløjdlokale til sine elever i landsbyskolen. Han tog initiativ til at danne en forening og engagere landsbyens og omegnens beboere.

Disse satte en indsamling i gang, og fik indsamlet en pæn startkapital, så man ved frivillig arbejdskraft kunne opføre eget hus med veludstyret sløjdsal på en grund stillet til rådighed af kommunen.

Senere har andre aktive taget over, og i dag råder foreningen over yderligere ca. 100m2 undervisningslokaler.

I nogle år har Ringe og Rynkeby Husflidsforeninger haft et godt samarbejde bl.a. omkring udgivelse af fælles program, forskellige projekter og udstillinger så der var en naturlig udvikling. Da man i 2006 besluttede at sammenlægge foreningerne til det, der nu hedder Midtfyns Husflid.

At der stadig er livlig aktivitet i Husflidshuset og i husflidslokalet på Guldhøjskolen i Ringe alle ugens dage og aftener i vinterhalvåret har kun kunnet lade sig gøre, fordi man hele tiden har haft engagerede bestyrelsesmedlemmer og skoleledere. Man  har skabt fornyelse, har benyttet gode veluddannede instruktører og har tilbudt de aktiviteter og kurser, der har været interesse for gennem alle årene.Midtfyns Husflid
Rynkebyvej 28
5750 Ringe

Telefon: 5230 2230 / 3026 8115

Mail: info@midtfyns.husflid.dk


Medlem af Fora