Artikel i Fora-magasinet

Vi er - som vi før har fortalt - medlem af folkeoplysningsforbundet Fora...
I medlemsblad #3 oktober deltager vi med en artikel om vores formandsskifte.
Bladet udkommer 4 gange om året og handler om hvad der sker i Foras foreninger og aftenskoler, nye tendenser i folkeoplysningen og de regler og love, det omhandler.
Foras medlemsblade kan altid findes på Foras hjemmeside:
https://fora.dk/for-medlemmer/medlemsblad/

KONTAKT


Midtfyns Husflid
Rynkebyvej 28
5750 Ringe

Telefon: 5230 2230 / 3026 8115

Mail: midtfyns@husflid.dk

Medlem af Fora